Master's thesis in Applied Data Science (two year)
DA638E / Kurs på avancerad nivå, 30 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Kursansvarig
Johan Holmgren
johan.holmgren@mau.se
040-6657688