Advanced Machine Learning
DA633E / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Kursansvarig
Reza Khoshkangini
reza.khoshkangini@mau.se
040-6658273