Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Design och utvärdering av innovation
Designing and Evaluating Innovation
DA629E, 15 hp
Kurs på avancerad nivå
  • Kurskod
    DA629E
  • Omfattning
    15 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för teknik och samhälle