Malmö universitet
Flerplattformsapplikationer med webbtekniker
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
DA395A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
CTDIO / Data- och informationsvetenskap (G1F)
DA106A: Introduktion till webbutveckling och DA354A: Introduktion till programmering
alternativt
DA109A: Webbtjänster och DA339A: Objektorienterad programmering
Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen: DA361A Data- och informationsvetenskap: Objektorienterad programmering och modellering för IA samt kursen DA109A: Webbtjänster