Datavetenskap: Examensarbete med inriktning mot systemutveckling
DA391A / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Kursansvarig
Bengt J. Nilsson
bengt.nilsson.ts@mau.se
040-6657244