Spelmotordriven produktutveckling
DA332A / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplaner
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Kursansvarig
Jose Maria Font Fernandez
jose.font@mau.se
040-6657624