Byggnaden som system
BG324A / Kurs på grundnivå, 22,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Kursansvarig
Simon Siggelsten
simon.siggelsten@mau.se
040-6657749