Malmö universitet
Byggproduktionsstyrning
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
BG318A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: BY305J Projektledning och byggproduktion (godkänd) eller BG323A Projektledning och byggproduktion (godkänd)