Byggnaden som system
BG313A / Kurs på grundnivå, 20 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för teknik och samhälle