Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Interkulturell kommunikation 2 - tillämpningskurs
AK404F, 15 hp
Kursplaner
Våren 2025 Visa kursplan
Hösten 2024 Visa kursplan
Hösten 2023 Visa kursplan
Kurs på grundnivå
  • Kurskod
    AK404F
  • Omfattning
    15 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för lärande och samhälle