Swedish Language, Culture and Society II
AK305E / Kurs på grundnivå, 10 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Lydia Viktorsson
lydia.viktorsson@mau.se
040-6657696

Studieadministratör
Anita Marttila
anita.marttila@mau.se
040-6657345