Malmö universitet
Basic English Writing and Presenting Skills for University
Kurs på grundnivå, 15 hp
AK203E
Engelska
General requirements for university studies.