Introduktionsutbildning-behörighetsgivande kurs i svenska
AK003F / Kurs på förutbildningsnivå, 30 fup
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle