Malmö universitet
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård
Program på avancerad nivå, 60 hp
VASPV
Svenska och engelska
1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, som inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.
2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska omfattande ett års tjänstgöring.
Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård.
Magisterexamen i omvårdnad.
Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård uppfyllda. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan.
För examina anges den engelska översättningen Graduate Diploma in Specialist Nursing – Psychiatric Care respektive Master of Science (One Year) in Nursing.