Malmö universitet
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning
Program på grundnivå, 180 hp
TGHPR
Svenska och engelska
Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 8/A8.
Högskoleingenjörsexamen
Högskoleingenjörsexamen i Produktutveckling och design.
Bachelor of Science in Engineering in Product Development and Design.