Omvårdnad, masterprogram
VAOMM / Program på avancerad nivå, 120 hp
Hösten 2023
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
28 aug 2023 - 4 jun 2027
Anmälningskod 35995
Hösten 2022
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
29 aug 2022 - 5 jun 2026
Anmälningskod 25600
Hösten 2021
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
30 aug 2021 - 6 jun 2025
Anmälningskod 15756
Hösten 2020
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
31 aug 2020 - 31 maj 2024
Anmälningskod 05447
Hösten 2019
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
2 sep 2019 - 2 jun 2023
Anmälningskod 95308
Hösten 2018
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
3 sep 2018 - 3 jun 2022
Anmälningskod 85670
Hösten 2017
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
28 aug 2017 - 4 jun 2021
Anmälningskod 75280