Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning
THMMA / Program på grundnivå, 180 hp
Hösten 2023
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2023 - 7 jun 2026
Anmälningskod 38107
Hösten 2022
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2022 - 8 jun 2025
Anmälningskod 28011
Hösten 2021
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
30 aug 2021 - 2 jun 2024
Anmälningskod 18008
Hösten 2020
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2020 - 4 jun 2023
Anmälningskod 08025
Hösten 2019
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2019 - 5 jun 2022
Anmälningskod 98410
Hösten 2018
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 sep 2018 - 6 jun 2021
Anmälningskod 88509
Hösten 2017
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2017 - 7 jun 2020
Anmälningskod 78509