Socionomprogrammet
SGSOC / Program på grundnivå, 210 hp
Hösten 2023
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2023 - 15 jan 2027
Anmälningskod 35994
Våren 2023
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
16 jan 2023 - 5 jun 2026
Anmälningskod 35878
Hösten 2022
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2022 - 16 jan 2026
Anmälningskod 25112
Våren 2022
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
17 jan 2022 - 6 jun 2025
Anmälningskod 25460
Hösten 2021
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
30 aug 2021 - 17 jan 2025
Anmälningskod 15954
Våren 2021
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
18 jan 2021 - 31 maj 2024
Anmälningskod 15104
Hösten 2020
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2020 - 12 jan 2024
Anmälningskod 05440
Våren 2020
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
20 jan 2020 - 2 jun 2023
Anmälningskod 05180
Hösten 2019
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2019 - 13 jan 2023
Anmälningskod 95304
Våren 2019
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
21 jan 2019 - 3 jun 2022
Anmälningskod 95050
Hösten 2018
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 sep 2018 - 14 jan 2022
Anmälningskod 85604
Våren 2018
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
15 jan 2018 - 4 jun 2021
Anmälningskod 85015
Hösten 2017
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2017 - 15 jan 2021
Anmälningskod 75618
Våren 2017
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
16 jan 2017 - 5 jun 2020
Anmälningskod 75332
Hösten 2016
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2016 - 15 jan 2020
Anmälningskod 65603
Våren 2016
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
18 jan 2016 - 7 jun 2019
Anmälningskod 65003
Hösten 2015
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2015 - 18 jan 2019
Anmälningskod 55518
Våren 2015
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
19 jan 2015 - 1 jun 2018
Anmälningskod 77008
Hösten 2014
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
1 sep 2014 - 12 jan 2018
Anmälningskod 77007
Våren 2014
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
20 jan 2014 - 2 jun 2017
Anmälningskod 66025
Hösten 2013
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2013 - 17 jan 2017
Anmälningskod 66010
Våren 2013
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
21 jan 2013 - 3 jun 2016
Anmälningskod 48164
Hösten 2012
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 sep 2012 - 15 jan 2016
Anmälningskod 48163
Våren 2012
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
16 jan 2012 - 5 jun 2015
Anmälningskod 38104
Hösten 2011
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2011 - 16 jan 2015
Anmälningskod 38103