Socialt arbete, masterprogram
SASOA / Program på avancerad nivå, 120 hp
Våren 2024
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
15 jan 2024 - 16 jan 2026
Anmälningskod 45880
Våren 2023
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
16 jan 2023 - 17 jan 2025
Anmälningskod 35880
Våren 2022
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
17 jan 2022 - 12 jan 2024
Anmälningskod 25111