Sexologi, masterprogram
SASEM / Program på avancerad nivå, 120 hp
Hösten 2021
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
30 aug 2021 - 30 maj 2025
Anmälningskod 15950
Hösten 2020
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
31 aug 2020 - 31 maj 2024
Anmälningskod 05448