Specialpedagogprogrammet: profil språk- och kommunikationsutveckling, 90 hp
LASPP / Programinriktning på avancerad nivå, 90 hp
Hösten 2023
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2023 - 19 jan 2025
Anmälningskod 36236
Hösten 2022
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2022 - 14 jan 2024
Anmälningskod 26310