Ämneslärarutbildning: Gymnasieskolan, förstaämne Svenska som andraspråk
LALAM / Programinriktning på grundnivå, 300 hp
Hösten 2023
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2023 - 4 jun 2028
Anmälningskod 36265
Hösten 2022
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2022 - 6 jun 2027
Anmälningskod 26287