Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp
LALAM / Programinriktning på grundnivå, 270 hp
Hösten 2022
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2022 - 17 jan 2027
Anmälningskod 26231
Hösten 2021
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
30 aug 2021 - 18 jan 2026
Anmälningskod 16210
Hösten 2020
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
31 aug 2020 - 19 jan 2025
Anmälningskod 06168
Hösten 2019
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 sep 2019 - 14 jan 2024
Anmälningskod 96170
Hösten 2018
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 sep 2018 - 15 jan 2023
Anmälningskod 86155