Ämneslärarutbildning: Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska som andraspråk, 240 - 270 hp
LALAM / Programinriktning på grundnivå, 270 hp
Hösten 2023
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
28 aug 2023 - 16 jan 2028
Anmälningskod 36257
Hösten 2022
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
29 aug 2022 - 17 jan 2027
Anmälningskod 26286