Malmö universitet
Ekonomi och IT: Teknik, ekonomi och ledarskap, TELMah
Program på grundnivå, 120-180 hp
SGEOI
Svenska och engelska
Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 7: Matematik B
Högskoleexamen, Kandidatexamen
Högskoleexamen i företagsekonomi med inriktning mot informationsteknik.
Kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot informationsteknik.