Sexologi, masterprogram
SASXM / Program på avancerad nivå, 120 hp
Hösten 2019
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
3 sep 2019 - 3 jun 2022
Anmälningskod 95309
Hösten 2018
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
3 sep 2018 - 3 jun 2022
Anmälningskod 85860
Hösten 2017
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
28 aug 2017 - 15 jan 2021
Anmälningskod 75602
Hösten 2016
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
7 sep 2016 - 2 jun 2020
Anmälningskod 65615
Hösten 2015
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
31 aug 2015 - 7 jun 2019
Anmälningskod 55519
Hösten 2014
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
1 sep 2014 - 1 jun 2018
Anmälningskod 77017
Hösten 2013
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
2 sep 2013 - 5 jun 2016
Anmälningskod 66012
Våren 2012
Malmö
Dagtid, 50% studietakt
16 jan 2012 - 18 jan 2015
Anmälningskod 38175