International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (One-Year)
SAIME / Program på avancerad nivå, 60 hp
Utbildningsplaner för andra startterminer finns på programmets startsida.
1. Degree of Bachelor in Social Sciences or Humanities
2. General eligibility + the equivalent of English course B from Swedish secondary school.
Programstart hösten 2019
Malmö

100%, dagtid

2 sep 2019 - 7 jun 2020

91922

Internationella masterprogram höstterminen 2019