International Migration and Ethnic Relations, one-year master's programme
SAIME / Program på avancerad nivå, 60 hp
Utbildningsplaner för andra startterminer finns på programmets startsida.
Bachelor’s Degree in IMER, or equivalent + the equivalent of English course B in Swedish secondary school.
Programstart våren 2009
INSTÄLLT

Malmö

100%, dagtid

19 jan 2009 - 15 jan 2010

05488