International Migration and Ethnic Relations, one-year master's programme
SAIME / Program på avancerad nivå, 60 hp
Utbildningsplaner för andra startterminer finns på programmets startsida.
Bachelor’s Degree in IMER, or equivalent + the equivalent of English course B in Swedish secondary school.
Programstart hösten 2007
Malmö

100%, dagtid

31 aug 2007 - 6 jun 2008

03066