Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram
SAHSL / Program på avancerad nivå, 60 hp
Utbildningsplaner för andra startterminer finns på programmets startsida.
Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp samt Svenska B/Svenska 2B och Engelska A. Särskild behörighet är minst 90 hp inom något av följande områden: arkitektur, byggd miljö, företagsekonomi, fastighetsvetenskap, fysisk planering, kultur- eller naturgeografi, landskapsarkitektur, landskapsplanering, ledarskap och organisation, miljövetenskap eller statsvetenskap. Alternativt en av följande yrkesexamina: arkitektexamen, civilingenjörsexamen, högskoleingenjörsexamen, landskapsarkitektexamen, landskapsingenjörsexamen.
Programstart hösten 2011
Malmö

100%, dagtid

29 aug 2011 - 1 jun 2012

36021