Yrkeslärarutbildning
LGLYR / Program på grundnivå, 90 hp
Utbildningsplaner för andra startterminer finns på programmets startsida.
Grundläggande behörighet samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper inom något eller några av de yrkesämnen som finns i gymnasieskolans yrkesprogram.
Kriterier finner du här http://www.studera.nu/att-valja-utbildning/lararutbildningar/yrkeslarare/
Så här söker du till utbildningen
Ansökan till programmet sker i två steg. Du måste ansöka till programmet via antagning.se senast 16 oktober. Dessutom måste du scanna in och ladda upp följande underlag på https://www.antagning.se eller skicka per post till Antagningsservice, FE 20102, 83987 ÖSTERSUND:
1) Obligatoriskt underlag - Yrkeslärarprogrammet http://www.studera.nu/globalassets/yrkeslararmoduler/obligatoriska-underlaget-vt2018.pdf
2) Intyg/betyg från utbildningar som är relevanta för de yrkesämnen som du söker behörighet att undervisa i
3) Arbetsintyg från arbetsgivare som är relevanta för de yrkesämnen som du söker behörighet att undervisa i
4) Eventuella andra underlag som är relevanta för de yrkesämnen som du söker behörighet att undervisa i. Det kan t.ex. vara intyg, certifikat, gesällbrev, mästarbrev, legitimation, licens, bevis, behörigheter och körkort.
OBSERVERA! Du måste ladda upp dokumenten som styrker dina kunskaper; ditt obligatoriska underlag, dina intyg och andra dokument på ”Mina Sidor” på https://www.antagning.se senast den 23 oktober.
Behörighet
Grundläggande behörighet
Att vara behörig till en utbildning betyder att du har de förkunskaper som krävs för att klara utbildningen. Det som kallas grundläggande behörighet gäller för all högskoleutbildning. Du kan visa att du uppfyller den grundläggande behörigheten för högskolestudier på olika sätt, men det vanligaste är via ett gymnasiebetyg. Betyget ska uppfylla vissa krav på omfattning och betygsnivå för att ge grundläggande behörighet.
Mer om grundläggande behörighet hittar du på https://www.antagning.se
Reell kompetens
Om du inte har något gymnasiebetyg, eller om ditt betyg inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet, men du trots detta tror att du har förutsättningar att klara av en högskoleutbildning (kunskaper och kompetenser för detta kan ju ha inhämtats på olika sätt), finns möjligheten att ansöka om bedömning av din reella kompetens.
Mer information om reell kompetens hittar du på http://www.mah.se/Vill-studera/Anmalan-och-antagning/Behorighet1/Reell-kompetens---behorig-pa-annat-satt/ Kom ihåg att din ansökan om bedömning av din reella kompetens måste laddas upp på ”Mina sidor” på https://www.antagning.se senast den 16 oktober.
Särskild behörighet
Utöver grundläggande behörighet finns det ofta särskilda behörighetskrav som gäller för den specifika utbildningen. För yrkeslärarutbildningen krävs att du har kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.
När du anmäler dig behöver du styrka din behörighet i varje yrkesämne som du anser dig vara behörig i. Förutom att göra din anmälan på https://www.antagning.se, måste du också göra ämnesval och en sammanställning av din kompetens på det sätt som högskolan eller universitet efterfrågar. Därför är det viktigt att du tar reda på vad varje enskilt lärosäte behöver för information från dig.
Beroende på vilka yrkesämnen du tänker att du ska undervisa i, finns det olika kunskapskriterier (behörighetskrav) angivna av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Här hittar du Särskilda behörighetskrav för yrkeslärare på https://www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/behorighet-till-grundniva/sarskilda-behorighetskrav-for-lararutbildningen/
Programstart våren 2018
Distans
16 obligatoriska träffar.

75%, dagtid

15 jan 2018 - 19 jan 2020

86109