Speciallärarprogrammet: Grav språkstörning
LASPA / Programinriktning på avancerad nivå, 90 hp
Utbildningsplaner för andra startterminer finns på programmets startsida.
Yrkesexamen för utbildningssektorn med ett självständigt arbete om 15 hp. Minst tre års yrkeserfarenhet från förskoleklass, skola eller andra relevanta verksamhetsområden efter grundläggande lärarutbildning.
Programstart hösten 2011
INSTÄLLT

Malmö

50%, dagtid

1 sep 2011 - 6 jun 2014

30839