Malmö universitet
Byggingenjör
Program på grundnivå, 180 hp
THBYA
Svenska och engelska
Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 8/A8.
Högskoleingenjörsexamen
Högskoleingenjörsexamen i byggteknik.
Bachelor of Science in Building Engineering.

BTEK, 180 hp
Startade senast hösten 2017. Antal starter: 2
BPRO, 180 hp
Startade senast hösten 2017. Antal starter: 2
TARK, 180 hp
Startade senast hösten 2017. Antal starter: 2