Malmö universitet
Systemutvecklare
Program på grundnivå, 180 hp
TGSYV
Svenska och engelska
Grundläggande behörighet + Engelska B. (Områdesbehörighet A6/6)
Kandidatexamen
  • Kandidatexamen i Datavetenskap med inriktning systemutveckling, 180hp