Malmö universitet
Systemutvecklare
Program på grundnivå, 180 hp
TGSYS
Svenska och engelska
Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Matematik B
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 6B/A6b.
Kandidatexamen
Kandidatexamen i Datavetenskap med inriktning systemutveckling, 180hp