Malmö universitet
Spelutveckling
Program på grundnivå, 180 hp
TGSPU
Svenska och engelska
Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 4: Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A. Med undantag för Samhällskunskap A.
Kandidatexamen
  • Kandidatexamen i Datavetenskap, 180hp
  • Bachelor of Science in Computer Science, 180 ECTS