Malmö universitet
Produktdesign
Program på grundnivå, 180 hp
TGPRP
Svenska och engelska
Grundläggande behörighet + Engelska B
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 6/A6.
Kandidatexamen
Kandidatexamen i Material och produktutveckling.
Bachelor of Science in Materials and Product Development.