Malmö universitet
Interaktionsdesign
Program på grundnivå, 180 hp
TGIND
Svenska och engelska
Grundläggande behörighet + Engelska B
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 6/A6.
Kandidatexamen
Kandidatexamen med huvudområde interaktionsdesign.
Degree of Bachelor of Science with a major in Interaction Design.