Malmö universitet
Informationsarkitekt
Program på grundnivå, 180 hp
TGINA
Svenska och engelska
Grundläggande behörighet + Engelska B
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 6/A6.
Kandidatexamen
Kandidatexamen i Data- och informationsvetenskap
Bachelor of Science in Computer and Information Science