Malmö universitet
Byggingenjör
Program på grundnivå, 180 hp
TGHBY
Svenska och engelska
Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (Områdesbehörighet A8/8)
Högskoleingenjörsexamen
Högskoleingenjörsexamen i byggteknik.
Bachelor of Science in Building Engineering.

BTEK, 180 hp
Startade senast hösten 2015. Antal starter: 4
BPRO, 180 hp
Startade senast hösten 2015. Antal starter: 4
TARK, 180 hp
Startade senast hösten 2015. Antal starter: 6
FTEK, 180 hp
Startade senast hösten 2014. Antal starter: 5
BKON, 180 hp
Startade senast hösten 2011. Antal starter: 2