Malmö universitet
Datavetenskap och applikationsutveckling
Program på grundnivå, 180 hp
TGDAA
Svenska och engelska
Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 7/A7.
Kandidatexamen
180 högskolepoäng varav 90 hp med progression inom huvudområdet Datavetenskap ger Kandidatexamen i Datavetenskap.