Animation, 3D och digital design
TGADD / Program på grundnivå, 180 hp
Utbildningsplaner
Fakulteten för teknik och samhälle