Media Software Design, Master's programme in Computer Science
TAMSD / Program på avancerad nivå, 120 hp
Utbildningsplaner
En utbildningsplan gäller bara för de programstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för teknik och samhälle