Malmö universitet
Ekonomi och IT
Program på grundnivå, 180 hp
SGFEI
Svenska och engelska
Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 7/A7.
Kandidatexamen
Kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi - Inriktning mot informationsteknik.
Bachelor of Science with a Major in Business Administration - Specialization in Information Technology.