Ekonomi och IT: Teknik, ekonomi och ledarskap, TELMah
SGEOI / Program på grundnivå, 120-180 hp
Utbildningsplaner
En utbildningsplan gäller bara för de programstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle