Global Political Studies, One-year master's programme
SAGPE / Program på avancerad nivå, 60 hp
Utbildningsplaner
En utbildningsplan gäller bara för de programstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle