Linguistics: Language and Society, Master's Programme (One-Year)
HALIN / Program på avancerad nivå, 60 hp
Utbildningsplaner
En utbildningsplan gäller bara för de programstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle