Verksamhetsförlagd utbildning III
VU723C / Kurs på avancerad nivå, 12 hp
Kursplan för kursstart hösten 2026
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: VU222C Verksamhetsförlagd utbildning II (godkänd)
Eller motsvarande.
Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.
Hösten 2026
Malmö

100%, dagtid

5 okt 2026 - 6 dec 2026

L4949