Verksamhetsförlagd utbildning III
VU723C / Kurs på avancerad nivå, 12 hp
Kursplan för kursstart hösten 2025
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: VU222C Verksamhetsförlagd utbildning II (godkänd)
Eller motsvarande.
Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.
Hösten 2025
Malmö

100%, dagtid

6 okt 2025 - 7 dec 2025

L3991