Verksamhetsförlagd utbildning II
VU222C / Kurs på grundnivå, 12 hp
Våren 2026
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
2 mar 2026 - 26 apr 2026
Tillfälleskod: L5862
Våren 2025
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
3 mar 2025 - 27 apr 2025
Tillfälleskod: L4947
Våren 2024
Inom program
Malmö
Dagtid, 100% studietakt
19 feb 2024 - 21 apr 2024
Tillfälleskod: L3989